ĐỖ TƯ NGHĨA

 

TÍN ĐỒ ĐÍCH THỰC ( THE TRUE BELIEVER)

Về bản chất của những phong trào quần chúng

Erich Hoffer / Đỗ Tư Nghĩa

==o))((o==

 

 ĐÔI D̉NG CỦA NGƯỜI DỊCH

 

1. Đây là một cuốn sách bàn về bản chất của một phong trào quần chúng – bất luận đó là những phong trào tôn giáo, xă hội, hay dân tộc chủ nghĩa.

Tác giả đă đưa ra những luận cứ rất sâu sắc, thường là “nghịch lư,” và có thể gây tranh căi, nhưng chúng có sức gợi mở rất lớn.

Theo chúng tôi, đây là một cuốn sách “kinh điển” bàn về đề tài này - rất súc tích, và hầu như mỗi trang sách đều có những ư tưởng rất đáng suy ngẫm. Nó có thể cho ta một cái nh́n tổng quan về mọi phong trào quần chúng, từ thời cổ đại cho đến nay.

Tín đồ đích thực được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1951. Tuy vậy, theo chúng tôi, th́ hiện nay, tính thời sự của nó vẫn c̣n nguyên vẹn.

Xin gửi đến bạn đọc, như một chia sẻ chân t́nh.

 

2. Sau đây, xin trích một số đoạn nói về The True Believer từ từ điển Wikipedia:

+ “Kể từ lần xuất bản đầu tiên, 1951, cho đến 2002, th́ The True Believer đă in 23 lần.”

+ “Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower đọc The True Believer vào năm 1952, và mua thêm nhiều bản để tặng bạn hữu...”

+ “Allen Scarbrough chọn The True Believer như là một trong 25 cuốn sách mà “bạn cần đọc để biết về mọi sự.”

+ “The True Believer lại được dư luận chú ư sau các cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9, 2001.”

3. Trong bản dịch này, có hai loại ghi chú: a/ của tác giả, đặt ở cuối sách, được thể hiện bằng chữ số, thí dụ : (1), (2). b/ của người dịch, được thể hiện bằng dấu hiệu, thí dụ : [*] hoặc []... đặt ở cuối trang.

4. Để bạn đọc dễ bề tham khảo, chúng tôi có đưa vào phần cước chú một số từ [ngữ] tiếng Anh.

5. Mặc dù chúng tôi đă cố gắng rất nhiều, nhưng chắc chắn là khó tránh khỏi những sai sót. Xin bạn đọc góp ư, để bản dịch được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cám ơn.

 

ĐỖ TƯ NGHĨA

D A L A T 8. 8. 2017

 

Trở về Giới thiệu và Mục Lục

Xem tiếp Lời nói đầu
 

art2all.net