ĐỖ TƯ NGHĨA

 

TÍN ĐỒ ĐÍCH THỰC ( THE TRUE BELIEVER)

Về bản chất của những phong trào quần chúng

Erich Hoffer / Đỗ Tư Nghĩa

==o))((o==

 

 PHẦN HAI :

NHỮNG KẺ TÂN T̉NG TIỀM NĂNG.


CHƯƠNG XI

NHỮNG KẺ TỘI LỖI

42

         Cái nhận xét rằng, chủ nghĩa ái quốc là nơi tỵ nạn cuối cùng của những kẻ vô lại,  cũng có một ư nghĩa ít có tính phê phán, ít bất kính hơn. Ḷng ái quốc nồng nàn, cũng như nhiệt t́nh cách mạng và tôn giáo, thường có vai tṛ như là một nơi tỵ nạn cho một lương tâm tội lỗi. Thật kỳ lạ rằng, cả kẻ gây thương tổn lẫn kẻ bị thương tổn, cả kẻ gây ra tội lỗi lẫn nạn nhân của tội lỗi, đều t́m thấy trong phong trào quần chúng một sự trốn thoát khỏi một cuộc sống nhơ nhuốc. Sự hối hận và một cảm thức về sự bất b́nh, có vẻ như đẩy người ta về cùng một hướng.

___________

 Không nên “vơ đũa cả nắm,” và mặc dù “nghịch lư”, nhưng quả thật, đây là một nhận xét rất sâu sắc và rất đáng suy ngẫm.

 

Đôi khi, dường như những phong trào quần chúng th́ “được may đo” để phù hợp với những nhu cầu của kẻ phạm tội – không những cho việc tẩy rửa linh hồn y, mà c̣n cho việc sử dụng những khuynh hướng và những tài năng của y. Cái kỹ thuật được sử dụng bởi một phong trào đang vận động quần chúng, nhắm vào việc khơi dậy trong kẻ trung thành cái tâm trạng và tâm thái của kẻ phạm tội, ăn năn hối hận (1). Sự quên ḿnh – như sẽ được tŕnh bày trong phần III, là nguồn gốc của sự thống nhất và khí thế của một phong trào quần chúng – là một hy sinh, một hành vi đền tội, và, rơ ràng là, không có sự đền tội nào được cần đến, trừ phi người ta có một cảm thức sắc bén về tội lỗi. Ở đây, như mọi nơi nào khác, phong trào quần chúng sử dụng kỹ thuật sau đây: gây ra nơi dân chúng một cơn bệnh, và rồi hiến tặng cái phong trào như là một thuốc chữa. Một nhà thần học Hoa Kỳ ta thán: “Thật là một công việc hết sức khó khăn, mà giới tăng lữ Hoa Kỳ phải đối mặt, khi rao giảng tin lành về một Đấng Cứu Thế cho những người, mà phần lớn trong số họ không có cảm thức thực sự nào về tội lỗi” (2). Một phong trào quần chúng hữu hiệu, nuôi trồng cái ư tưởng về tội lỗi. Nó mô tả cái bản ngă tự-trị không chỉ như là cằn cỗi và vô vọng, mà c̣n đê tiện nữa. Tự thú và hối hận, là lột bỏ cái sự khác biệt và sự tách rời cá nhân, và sự cứu rỗi được t́m thấy bằng cách tự đánh mất ḿnh trong cái nhất-thể thiêng liêng của công đồng (3) [congregation].

Có một “chỗ yếu” [tender spot] nơi kẻ phạm tội và một sự khuyến dụ nồng nàn trong mọi phong trào quần chúng. St Bernard, linh hồn sống của Cuộc Thập tự chinh thứ Hai, kêu gọi những kẻ tân ṭng: “Bởi v́, đây là một cơ hội tuyệt vời và vô giá của sự cứu rỗi – một sự cứu rỗi mà chỉ duy một ḿnh Thượng đế, mới có thể ban cho. Đấng Toàn Năng đă đoái thương, kêu gọi họ phục vụ Ngài, như thể họ vô tội – mặc dù họ là những kẻ sát nhân, những kẻ cưỡng đoạt, những kẻ ngoại t́nh, những kẻ bội thề, và những kẻ phạm mọi tội ác”(4). Nước Nga Cách Mạng, cũng có một “chỗ yếu” cho kẻ tội phạm nói chung, mặc dù nó tàn nhẫn với kẻ “tà đạo” – những “kẻ sai lập trường” về ư thức hệ. Có lẽ đúng là, kẻ phạm tội nào mà “ôm choàng” một sự nghiệp thiêng liêng, th́ sẵn sàng liều mạng sống của ḿnh và hết ḿnh bảo vệ cái sự nghiệp đó. Những người đeo níu vào cái “thiêng liêng” của sinh mạng và tài sản, không có cái nhiệt t́nh như vậy.

Tội ác, tới một mức độ nào đó, là một cái thay thế cho một phong trào quần chúng. Nơi nào mà công luận và sự thi hành pháp luật không quá nghiêm ngặt, và sự nghèo khổ là không tuyệt đối, th́ áp lực “ngầm” của những kẻ bất măn và những kẻ bất thích nghi thường “ṛ rỉ” ra ngoài thành tội ác. Người ta đă quan sát thấy rằng, trong cái hứng khởi của những phong trào quần chúng, [bất luận ái quốc chủ nghĩa, tôn giáo hay cách mạng], th́ tội ác giảm xuống.

=========

(1). “… Joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.” Luke 15:7. So also in the Talmud (quoted by Joseph Klausner in Jesus of Nazareth, p. 380): “Where the repentant stand, the wholly righteous are not worthy to stand.”

(2). A letter in Life, Dec. 23, 1946, written by R. S. Aldrich.

(3). See Section 45 on Russian confessions.

(4). Quoted by Brooks Adams, The Law of Civilization and Decay (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1943), p. 144.

 

Trở về Giới thiệu và Mục Lục

Xem tiếp Phần 3, Chương 12


 

art2all.net