ĐỖ TƯ NGHĨA

 

TÍN ĐỒ ĐÍCH THỰC ( THE TRUE BELIEVER)

Về bản chất của những phong trào quần chúng

Erich Hoffer / Đỗ Tư Nghĩa

==o))((o==

 

 PHẦN HAI :

NHỮNG KẺ TÂN T̉NG TIỀM NĂNG.


CHƯƠNG VIII

NHỮNG KẺ NHIỀU THAM VỌNG ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG CƠ HỘI KHÔNG GIỚI HẠN.

39

          Những cơ hội không giới hạn có thể là một nguyên nhân mạnh mẽ của sự phẫn chí, giống như một sự túng quẫn hay thiếu cơ hội. Khi mà những cơ hội là không giới hạn, th́ có một sự bất măn không thể tránh đối với hiện tại. Đó là thái độ của những ai nghĩ rằng : “Tất cả những ǵ mà tôi đang làm, hay có thể làm, chỉ là cái vặt vănh so với cái mà tôi chưa làm được.” Đó là bầu không khí phẫn chí vốn bao phủ những trại đào vàn và ám ảnh những đầu óc căng thẳng trong những thời kỳ thịnh vượng. Hệ quả là sự kiện đáng chú ư sau đây: kết hợp với sự t́m kiếm tư lợi một cách tàn nhẫn – mà có vẻ như là cái động lực chính của những kẻ săn t́m vàng, những “kẻ cướp đất,” và những kẻ cuồng nhiệt muốn làm giàu nhanh chóng – có một sự sẵn sàng thái quá cho việc hy sinh quên ḿnh và hành động hợp quần, trong một tổ chức chặt chẽ. Chủ nghĩa ái quốc, sự liên đới sắc tộc, và ngay cả sự rao giảng về cách mạng, t́m thấy một sự đáp ứng sẵn sàng giữa những người mà thấy những cơ hội vô giới hạn trải ra trước mắt họ, so với những người di chuyển bên trong những giới hạn cố định của một “khuôn mẫu hiện hữu” quen thuộc, có trật tự, và có thể đoán trước.
 


=========

 

Trở về Giới thiệu và Mục Lục

Xem tiếp Phần 2, Chương 9


 

art2all.net