ĐỖ TƯ NGHĨA

 

TÍN ĐỒ ĐÍCH THỰC ( THE TRUE BELIEVER)

Về bản chất của những phong trào quần chúng

Erich Hoffer / Đỗ Tư Nghĩa

==o))((o==

 

 PHẦN HAI :

NHỮNG KẺ TÂN T̉NG TIỀM NĂNG.


CHƯƠNG IX

NHỮNG NGƯỜI THIỂU SỐ

40

          Một người thiểu số th́ luôn ở trong một vị trí bấp bênh, bất luận y được bảo vệ ra sao bằng luật pháp hay vũ lực. Sự phẫn chí gây ra bởi cảm thức không thể tránh về sự thiếu an ninh, th́ ít mănh liệt hơn trong một người thiểu số vốn có quyết tâm duy tŕ cái bản sắc [identity] của ḿnh, so với trong một người thiểu số có xu hướng muốn giải tan bản ngă và ḥa tan vào đa số. Một người thiểu số mà duy tŕ bản sắc của anh ta, tất yếu là bộ phận của một cái-toàn-bộ chặt chẽ [compact whole], nó che chở cá nhân, ban cho anh ta một cảm thức về “sự thuộc về,” và làm cho anh ta miễn nhiễm với sự phẫn chí. Trái lại, trong một người thiểu số có xu hướng muốn đồng hóa, th́ cá nhân đứng một ḿnh, chống lại thành kiến và sự kỳ thị. Anh ta cũng bị đè nặng bởi cảm thức tội lỗi, dù mơ hồ, của một kẻ đào ngủ. Người Do Thái “chính thống” th́ ít bị phẫn chí hơn người Do Thái “cấp tiến.” Người Da đen bị kỳ thị tại miền Nam, th́ ít bị phẫn chí hơn người Da đen không bị kỳ thị tại miền Bắc.

Cần ghi nhận thêm: Bên trong những người thiểu số có xu hướng muốn đồng hóa, th́ những người ít thành công và những người thành công nhất [về kinh tế và văn hóa] có khả năng là những người phẫn chí hơn những người ở giữa. Kẻ nào thất bại, tự xem ḿnh như là một kẻ ngoại cuộc; và, trong trường hợp một thành viên của một nhóm thiểu số, vốn muốn ḥa nhập với đa số, th́ sự thất bại làm gia tăng cảm nhận về sự “không thuộc về.” Một cảm nhận tương tự nổi lên, tại đầu mút kia của cán cân kinh tế và văn hóa. Những người của một nhóm thiểu số vốn muốn đạt tới tiền tài và danh vọng, thường thấy khó mà bước vào trong những tầng lớp “độc quyền” của đa số. Như thế, sự kỳ thị buộc họ phải ư thức về “sự ngoại lai” của họ. Do vậy, người ta tin rằng rằng, kẻ ít thành công nhất và kẻ thành công nhất của một thiểu số vốn có xu hướng muốn đồng hóa, sẽ là những người dễ đáp ứng nhất lời kêu gọi của một phong trào quần chúng đang chiêu mộ thành viên. Những kẻ ít thành công nhất và những kẻ thành công nhất, trong số những người Mỹ gốc Ư, là những kẻ thán phục cuộc cách mạng của Mussolini một cách nhiệt thành nhất; kẻ ít thành công nhất và kẻ thành công nhất trong số những người Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan, là những kẻ dễ đáp ứng lời kêu gọi của De Valera; kẻ ít thành công nhất và kẻ thành công nhất trong số những người Do Thái, là những người dễ đáp ứng nhất với chủ nghĩa phục quốc Do Thái; kẻ ít thành công nhất và kẻ thành công nhất giữa những người Da đen, là những người có ư thức về sắc tộc nhiều nhất.
 


=========

 

Trở về Giới thiệu và Mục Lục

Xem tiếp Phần 2, Chương 10


 

art2all.net