Đỗ Tư Nghĩa

 

CONFESSION

Lev Tolstoy

 

TỰ THÚ

Tự truyện của Lev Tolstoy

Bản dịch: Đỗ Tư Nghĩa

 

 

Thân mến gửi bản dịch này đến tất cả những tâm hồn đồng điệu trên mặt đất – những người luôn thao thức về câu hỏi: “ Ư nghĩa của cuộc sống là ǵ?”

 

Đỗ Tư Nghĩa

Dalat. 14.7.2012

 

 

* Nguyên tác tiếng Nga: Lev Tolstoy.

* Bản dịch tiếng Anh: David Patterson. NXB W.W. Norton & Company, Inch. New York . 1996.

* Bản dịch Việt ngữ:  Đỗ Tư Nghĩa. NXB Văn hóa Sài G̣n. 2007.

 

 

 

Mục Lục

 

Dẫn nhập

CHƯƠNG I

CHƯƠNG II

CHƯƠNG III

CHƯƠNG IV

CHƯƠNG V

CHƯƠNG VI

CHƯƠNG VII

CHƯƠNG VIII

CHƯƠNG IX

CHƯƠNG X

CHƯƠNG XI

CHƯƠNG XII

CHƯƠNG XIII

CHƯƠNG XIV

CHƯƠNG XV

CHƯƠNG XVI

Lời Cuối

 

 

 

GHI CHÚ NGẮN CỦA NGƯỜI DỊCH BẢN VIỆT NGỮ:

 

1. Tất cả những chỗ in đậm, in nghiêng trong bản dịch Việt ngữ, đều là của người dịch.

2. Tất cả những cước chú [footnote] trong bản dịch này mà có ghi ĐTN, là của người dịch bản Việt ngữ; những cước chú khác, là của bản Anh ngữ.

3. Người dịch cố ư chua thêm một số từ tiếng Anh, để bạn đọc tham khảo thêm.  

        

ĐTN

[Phiên bản gửi đăng trên Art2all. net có nhiều chỉnh sửa so với bản đă in ]

_______

 

a2a mời đọc :

Nhân đọc lại Tự Thú của Lev Tolstoy , bài của Nguyễn Thế Đăng

Lev Tolstoy, đôi mắt và đôi tay người nghệ sĩ ( Trần thị Phương Phương)

Lev Tolstoy

 

 

 

 

VÀI NÉT VỀ

NGƯỜI DỊCH BẢN ANH NGỮ & BẢN VIỆT NGỮ:

 

+ David Patterson: Giáo sư Anh ngữ đại học Oklahoma. Ông đă viết bài Dẫn nhập cho bản dịch tiếng Anh.

+ Đỗ Tư Nghĩa: Sinh năm 1947. Tốt nghiệp Triết học, Đại học Huế.

Hiện sống một ḿnh tại Dalat.

Email: thythu12@gmail. com

 

 

trang đỗ tư nghĩa

chân trần

art2all.net