CONFESSION

Lev Tolstoy

 

TỰ THÚ

Bản dịch: Đỗ Tư Nghĩa

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 

~~ooOoo~~

 

CHƯƠNG XVI

 

Tôi không c̣n có chút nghi ngờ nào và tôi xác tín một cách vững chắc rằng, những lời dạy về đức tin mà với nó tôi đă kết giao [1] th́ không phải là hoàn toàn chân thực.[2] Trước đây, vào một thời điểm nào đó, có lẽ tôi đă nói rằng, tất cả mọi thứ đó là một sự dối trá; nhưng bây giờ th́ không thể nói điều này. Không nghi ngờ ǵ nữa, tất cả mọi con người mộc mạc đó đều có một sự hiểu biết về chân lư, bởi v́, nếu khác đi, th́ họ sẽ không đang sống. Vả lại, cái sự hiểu biết về chân lư này th́ cũng đă ở trong tầm tay của tôi; tôi (đă và) đang sống theo nó và có thể cảm thấy rằng đây quả thật là chân lư; nhưng trong những lời dạy này cũng có một sự dối trá. Không có chút nghi ngờ nào về điều này. Và mọi sự mà đă gây khó chịu cho tôi trước đây, th́ bây giờ lại sống động trước mắt tôi. Mặc dù tôi có thể thấy rằng, cái dối trá mà đă gây khó chịu cho tôi, sự dối trá ấy cũng tồn tại trong nhân dân lao động, nhưng ít hơn, so với giữa những đại biểu của Hội thánh, tôi cũng vẫn có thể thấy rằng, ngay cả giữa những người dân lao động, cũng có sự dối trá trộn lẫn với chân lư.

Nhưng sự dối trá đến từ đâu và chân lư đến từ đâu?  Cả sự dối trá và chân lư đều đến từ cái được biết đến như là Hội thánh. Cả sự dối trá lẫn chân lư đều là một phần của một truyền thống, một phần của cái được mệnh danh là một truyền thống thiêng liêng, một phần của Kinh thánh. [3]

Và, dù muốn  hay không, tôi đi tới chỗ nghiên cứu và phân tích Kinh thánh và cái truyền thống đó; tôi đă đảm trách việc thực hiện một sự phân tích mà cho tới nay tôi vẫn sợ, không dám đảm trách.

Vậy là tôi quay sang nghiên cứu chính nền thần học mà đă có một thời tôi đă bác bỏ một cách khinh bỉ [4], xem như là không cần thiết. Thuở đó, nó gây cho tôi ấn tượng rằng, đó là cái rất vớ vẩn, vô dụng; lúc bấy giờ tôi đă bị bao quanh bởi những hiện tượng của cuộc sống, mà tôi nghĩ  là minh  bạch, rơ ràng và đầy ư nghĩa. Bây giờ, có lẽ tôi đă vui mừng tự giải thoát ḿnh khỏi mọi sự, những cái không bồi dưỡng [5] một trí óc lành mạnh, nhưng tôi không biết làm thế nào để trốn thoát. Có gốc rễ trong lời dạy tôn giáo này, hay ít nhất, có quan hệ trực tiếp với nó, là cái ư nghĩa độc nhất của cuộc sống mà đă được phát lộ ra với tôi. Cho dẫu nó có vẻ xúc phạm [6] đến cái trí năng bướng bỉnh trước đây[7] của tôi thế nào đi nữa, th́ tại đây có một hy vọng duy nhất về sự cứu rỗi. Người ta phải xem xét nó một cách cẩn thận và chú tâm để có thể hiểu được nó, cho dù tôi không hiểu nó theo cách mà tôi vẫn hiểu – theo quan điểm khoa học. Do cái bản chất kỳ đặc [8] của kiến thức về đức tin, tôi không và không thể t́m kiếm một sự hiểu biết như thế về nó Tôi sẽ không t́m kiếm một lời giải thích về mọi thứ. Tôi biết rằng sự giải thích về mọi thứ, giống như nguồn gốc của mọi thứ, phải c̣n bị ẩn giấu trong cái vô hạn. Nhưng quả thật tôi muốn hiểu để tôi có thể được đưa tới cái không thể hiểu được – tất yếu không thể hiểu được; tôi muốn thấy rằng, tất  cả những ǵ tôi không thể hiểu, là tất yếu không thể hiểu từ bản chất – bởi v́ tôi nhận ra những giới hạn của trí năng, chứ không phải bởi v́ những yêu sách của trí năng là không lành mạnh (chúng lành mạnh, và ngoài chúng ra, tôi không hiểu ǵ cả). Tôi muốn hiểu, để cho bất cứ cái ǵ không thể hiểu được hiện ra như là một sự tất yếu [9] của lư tính và không phải như là một bổn phận buộc người ta phải tin.

Tôi không nghi ngờ rằng, có một chân lư trong cái giáo lư này; nhưng cũng không có nghi ngờ nào rằng nó nuôi giữ [10] một sự dối trá; và tôi phải t́m ra cái chân lư và cái sự dối trá để mà tôi có thể phân biệt chúng. [11] Đây là điều mà tôi bắt tay làm. Cái là sự dối trá mà tôi t́m thấy, và cái là chân lư mà tôi t́m thấy, và những kết luận mà tôi rút ra, th́ được tŕnh bày trong cái phần tiếp theo của tác phẩm này, mà, nếu có ai đó thấy nó hữu ích, th́ rất có thể nó sẽ được xuất bản một ngày nào đó, một nơi nào đó.[12]


 


[1] Associate.

[2] True.

[3] The Scriptures.

[4] Contemptuously.

[5] Foster.

[6] Outrageous.

[7] My  old  stubborn intellect.

[8] Peculiar nature.

[9] A necessity.

[10] Harbour.

[11] Đây là một công việc không phải dễ! ( ĐTN).

[12] Tác phẩm mà Tolstoy đang nói đến, là Một Điều nghiên về Thần học Giáo điều ( An Investigation of Dogmatic Theology), mà ông không bao giờ xuất bản.

 

DẪN NHẬP

LỜI CUỐI ( tiếp theo và hết)

    

 

 

trang đỗ tư nghĩa

chân trần

art2all.net