nhm nghệ sĩ chn trần

m  n h ạ c

 

hong ngọc đức

 

 

 

 

Đ c g đổi thay

Để Ma Xun Nhớ

Đa Hồng Buổi Chiều ( Trần Quang Lộc)

Đa hồng buổi chiều  ( Thu Vng)

n Về Trước Ma Xun

Lệ Đn

Mộng tnh thu

Một Cht Ny Thi  

Ma Thu Qua Rồi Đ 

Người Chưa Trở Về Đu

Nỡ bỏ ti sao người ( TQ Lộc)

Nỡ bỏ ti sao người ( Thu Vng)

Son phấn tuổi người

Suối Đ Kh Đ Cạn (Thu Vng)

Suối đ kh đ cạn ( Trần Quang Lộc)

Từ Đ Em L.... Ta L...

Xin php mẹ

 

Trnh tấu vĩ cầm :

Cantabile Paganini

 

Thơ Hong Ngọc Đức

 

 

 

Chn Trần

art2all.net