nhóm nghệ sĩ chân trần

â m  n h ạ c

 

hoàng ngọc đức

 

 

 

 

Đă có ǵ đổi thay

Để Mùa Xuân Nhớ

Đóa Hồng Buổi Chiều ( Trần Quang Lộc)

Đóa hồng buổi chiều  ( Thu Vàng)

Én Về Trước Mùa Xuân

Lệ Đàn

Mộng t́nh thu

Một Chút Này Thôi  

Mùa Thu Qua Rồi Đó 

Người Chưa Trở Về Đâu

Nỡ bỏ tôi sao người ( TQ Lộc)

Nỡ bỏ tôi sao người ( Thu Vàng)

Son phấn tuổi người

Suối Đă Khô Đă Cạn (Thu Vàng)

Suối đă khô đă cạn ( Trần Quang Lộc)

Từ Đó Em Là.... Ta Là...

Xin phép mẹ

 

Tŕnh tấu vĩ cầm :

Cantabile Paganini

 

Thơ Hoàng Ngọc Đức

 

 

 

Chân Trần

art2all.net