Nhạc

GIANG THIÊN TƯỜNG

 

 

 

Bài Tango phượng tím

Bên bến sông buồn

Chuyện một ngày mưa

Diễm thu t́nh hồng

Đêm đông nguyện cầu

Hai bốn năm sau

Hoa hồng viễn phương

Họp mặt xuân vui

Lữ hành trong mơ

Một chiều luyến thương

Một chiều mất nhau

Người đi trong sương mù

Phiêu lăng rừng đào

Tâm sự ba giờ khuya

Tháng sáu phố buồn mưa bay

Thu về trên chốn xưa

Thương hoài quê hương

Tôi nhớ tôi thương

Trăng một phương trời

Trăng mờ trên chiếc cầu treo

V́ sao luu luyến

Vu vơ tiễn biệt

 

CD :

Những t́nh khúc khiêu vũ Một Chiều Luyến Thương

Thi Nhạc Giao Duyên San Sẻ Đời Thơ

 

Sinh hoạt :

Chiều thơ nhạc Giang Thiên Tường ( 2012)

Đêm ca vũ nhạc Một Chiều Luyến Thương ( 2015)

Cảm tưởng khi dự đêm nhạc ... ( Tống Ngân Hoàng)

 

 

 

Thơ Giang Thiên Tường

art2all.net