Đm đng

 

Nhạc : Nguyễn Văn Thương
Lời : Trần Kim Minh
Ca sĩ : H Thanh
Trch từ DVD Cng Ht Với Nhau # 3 của gia đnh Trầnkim

Slide show: TrầnKim ThyVy

 

 

 

 

trang H Thanh

art2all.net