Hoa xun

 

Nhạc sĩ : Phạm Duy
Ca sĩ : H Thanh
Trch từ DVD Cng Ht Với Nhau # 3 của gia đnh Trầnkim

Slide show: TrầnKim ThyVy

 

 

 

 

trang H Thanh

art2all.net