H THANH

 

Lời mẹ ru

 

Nhạc: Trịnh Cng Sơn

Slide show: TrầnKim ThyVy

 

 

Lời Mẹ Ru
Sng tc: Trịnh Cng Sơn.

Lời mẹ ru con đến những khu vườn,
Ru con trưa nắng ... i... a...
Trong mộng cười ngon,
Ru mộng con thơm.
Lời mẹ ru con,
Nghe ra nỗi niềm.
Ru con nghing nghing nằm,
Con ngủ giấc trn,
Cho mẹ ngồi trng!

Thủa mẹ ru,
Mẹ ru con ngủ.
Con ngủ trn my,
Con ngủ trn my.
Tiếng khc ban đầu,
Ban đầu,
Cn đu?
Cn đu?
Cn đu?

Lời mẹ ru đm vang ngn tay hồng,
Ru con khn lớn .... i... a... con Rồng,
Rồng Tin con ngủ cho yn.
Một đời ru con,
Nn mắt ưu phiền,
Đi khi cũng ưu phiền,
Con ngủ giấc hiền.
Mưa nhỏ ngoi đm.

Lời mẹ ru như tiếng ht trn trời,
Ru con ru mai ... i... a...
Nn người mẹ vui,
Ru bạc tc thi!
ời mẹ ru con my kia cũng buồn,
Nn my xa đường trần,
Con ngủ giấc hồng,
Cho mẹ trn lưng.

Thủa mẹ ru,
mẹ ru con ngủ,
Con ngủ trn my,
Con ngủ trn my,
Tiếng khc ban đầu,
Ban đầu,
Cn đu?
Cn đu?
Cn đu?

Rồi một mai con đ lớn khn rồi
Con thi thơ ấu ... i... a...
Mẹ rời thật mau,
Mẹ rời chim bao.
Đời mẹ ru con bao lu mỏi mn,
Nn lu cũng mỏi mn,
By giờ mẹ nằm,
L đổ ngoi sn,
L đổ ngoi sn,
L đổ ngoi sn.....
Để ru mẹ ngủ.....! 

 

 

trang H Thanh

art2all.net