Hoàng Lan

 

BÙN TÀN THU


Nhạc v lời của Văn Cao
Tíng hát Hoàng Lan

 Ai lướt đi ngoi sương gi
Khng dừng chn đến em bẽ bng
i vừa thong nghe em
Mơ ngy bước chn chng
Từ từ xa đường vắng
Đm ma thu chết
Nghe ma đang rớt rơi theo l vng
Em ngồi đan o
Lng buồn vương vấn
Em thương nhớ chng
Người ơi cn biết em nhớ mang
Tnh xưa cn đ xa xi lng
Nhờ bng chim uyn nhờ gi đưa duyn
Chim với gi
Bay về chng qun hết lời thề
o đan hết rồi
Cố qun dng người
Chng ngy nao tm đến cn nhớ đm xưa
Kề m say xưa
Nhưng năm thng qua dần ma thu chết bao lần
Thi tnh em đấy như ma thu chết rơi theo l vng

Nghe bước chn người sương gi
Xa dần như tiếng thu đang tn
i người gi sương em mơ thương i bao lần
V chờ tin hồng đến
Đem ma thu chết
Nghe ma đang rớt rơi theo l vng
Em ngồi đan o
Lng buồn vương vấn em thương nhớ chng
Người ơi cn biết em nhớ mong
Đường xưa cn đ xa xi lng
Nhờ bng chim uyn nhờ gi đưa duyn
Chim với gi
Bay về chng qun hết lời thề

Ai lướt đi ngoi sương gi
Khng dừng chn đến em bẽ bng
i vừa thong nghe em
Mơ ngy bước chn chng
Từ từ xa đường vắng
Đm ma thu chết
Nghe ma đang rớt rơi theo l vng
Em ngồi đan o
Lng buồn vương vấn
Em thương nhớ chng
Người ơi cn biết em nhớ mang
Tnh xưa cn đ xa xi lng
Nhờ bng chim uyn nhờ gi đưa duyn
Chim với gi
Bay về chng qun hết lời thề
o đan hết rồi
Cố qun dng người
Chng ngy nao tm đến cn nhớ đm xưa
Kề m say xưa
Nhưng năm thng qua dần ma thu chết bao lần
Thi tnh em đấy như ma thu chết rơi theo l vng

 

 

 

art2all.net