Hoàng Lan

 

NẮNG CHÌU


Nhạc v lời của L Trọng Nguỹn
Tíng hát Hoàng Lan

 Qua bến nước xưa l hoa về chiều
lạnh lng mềm đưa trong nắng lưa thưa
khi đến cuối thn chn bước khng hồn
Nhớ sao l nhớ đến người ngy thơ
Anh nhớ trước đy dng em gầy gầy
Dịu dng nhn anh đi mắt long lanh
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm
M em mu ng tc thề nhẹ vương

Nay anh về qua sn nắng
chạnh nhớ cu thề tim ti t
chẳng biết by giờ
người em gi duyn gh về đu
Nay anh về nương du a
giọng ht cu h thi hết đưa
hnh dng yu kiều
kề hoa tm biết đu m tm

Anh nhớ xt xa dưới tre l ng
Gợn buồn nhn anh em ni em ni: "Mến anh!"
My lướt thướt tri khi nắng vương đồi
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng tri

 

 

 

art2all.net