Khê Kinh Kha


 

Men T́nh

*Cho DPvươn tay
           ngắt ánh trăng vàng
bỏ vào chum rượu
           để dành mai sau
mai sau dù có bạc đầu
vầng trăng vẫn sáng
                        trong bầu rượu thơ
nhỡ mai
             em nhớ lời thề
rượu nồng chia xẻ
             cùng ta một đời

giăng tay
            hốt hết sao trời
ép vào trang sách
            tặng người trăm năm
trăm năm
            dù có đoạn trường
ngàn sao vẫn sáng với ḷng tơ vương
biét đâu
            em vẫn nhớ thương
đem ngàn sao sáng
            kết thành tơ duyên

giăng tay
            ôm cánh gió mền
trộn thêm ước mộng, cho t́nh lên hương
nếu mai
             em thiếu t́nh thương
đem gió ân t́nh
             ḥa chung men ḷng

kiếp này
             không trọn duyên em
xin làm cánh bướm
             lênh đênh một ḿnh
t́nh tang
            con bướm đa t́nh
bỏ quên đôi cánh
            trên cành yêu thương

một mai
            sông núi giao t́nh
em cũng ngoan hiền
           cùng chung men t́nh

 

Khê Kinh Kha