Kh Kinh Kha


nửa trăng ti

 
vầng trăng ai nở x lm đi
một nửa trăng ti đ tắt rồi
một nửa trăng ti đầy bng tối
v cả hồn ny lắm lệ rơi

một nửa trăng ti qu dại khờ
yu người bằng cả một hồn thơ
bằng cả trăng sao cng hoa l
v cả hương nồng của đam m

một nửa trăng ti chết ngậm ngi
người ơi sao nỡ giết trăng ti
thương nhớ giờ đy cng thm tội
tội cả tnh ti, cả cuộc đời

v cht hồn ny mi xt xa
sao người vẫn chưa chịu bung tha
sao người tn nhẫn như dao nhọn
cắt nt tim ti, nt hẹn thề

vầng trăng ai nở x lm đi
một nửa trăng ti đ chết rồi

kh kinh kha
(1972)