Nguyễn Quỳnh Dao

 

 

TM TRĂNG ĐY NƯỚC


Nhạc : Nguyễn Hong Đ
Tiếng ht : Quỳnh Dao

 

 

 

 

Về lại đy
Chiều giăng my tm, l kh bay ngập ngừng
Sương rơi lạnh lng
Mặt trời đm nghing bn sng vắng

Cn mnh ti
Tm trăng đy nước
My che ngang mặt hồ
Gi cuốn hoa rơi
Nhớ đm trăng thề
Tm đến chốn nao hoang vu
Lạc nhau lối xưa ai về

Xin cho nhau
Chốn xưa bnh yn khi tn cuộc vui
Bn sng kia
Tiếng ai thở than giữa đm biệt ly
Một lần thi đớn đau
Bận lng chi pht gi từ
Cn gần bn nhau giy pht cuối

Ai hay chăng
Tử sinh l khi
n cần hẹn nhau
Bn kia sng
C ai chờ mong
Pht giy biệt ly
Hồn nhẹ theo khi bay
Trầm hương ai đốt tiễn đưa
Chờ nhau giữa chốn thin thu


 

 

 

art2all.net