Nguyễn Tâm Hàn

 

~~oOo~~

 

CÓ MỘT NỤ HOA

 

Nhạc và lời : Nguyễn Tâm Hàn

Ḥa âm : Hoàng Minh

Tiếng hát : Diệu Hiền

 

 

 

 ~~oOo~~

 

trang nhạc nguyễn tâm hàn

art2all.net