Nguyễn Tm Hn

 

~~oOo~~

MÃI BN NGƯỜI

 

Nhạc v lời : Nguyễn Tm Hn

Tiếng ht : Hương Giang

 

 

 

Đi khi nỗi tủi xa vắng

cũng bảng lảng đu đ

một thứ hạnh phc nhẹ nhng

như gi như my
 

Cảm nhận niềm đau cắn nhẹ con tim

c thể cho ta một nụ cười mỉm

nhận biết đ l cuộc đời.
 

Phải chăng đ l ci th đau thương


If there are no ups & downs in our lives

It means we are dead !

 

 ~~oOo~~

 

 

trang nhạc nguyễn tm hn

art2all.net