Phạm Ngọc Lân

 

EL TESTAMENT D'AMELIA

Miguel Llobet Solés (1878-1938)

Phạm Ngọc Lân đàn

 

 

 

 

 

Miguel Llobet Solés (1878-1938) là một nhạc sĩ tây ban cầm người Tây Ban Nha, sinh trưởng tại thành phố Barcelona, thủ phủ của vùng Catalogna.


Ông là một học tṛ của nhạc sĩ Tarrega, và trở thành nổi tiếng ở Âu Châu khi ông qua Paris và các thành phố lớn tŕnh tấu.


Ông cũng sáng tác cho tây ban cầm, đặc biệt là các bài dân ca của xứ Catalogne được ông soạn cho tây ban cầm độc tấu. Bài El testemant d’Amelia (Di chúc của Amelia) được biết đến nhiều nhất.
 

 

 

 

art2all.net