đi bạn

 

Nhạc v lời : Phạm Ngọc Ln

Ha m : L Huy

Trnh by : i Vn

 

 

 

trang phạm ngọc ln

nhạc

chn trần

art2all.net