PHẠM NGỌC LÂN

 

Pavana  (Tarrega)

 

 

Tác giả - Compositeur : Francisco Tarrega (1852-1909)
Tŕnh tấu - Interprète : Phạm Ngọc Lân

 


 

Francisco Tarrega (1852-1909) là một nhạc sĩ sáng tác và tŕnh tấu ghi-ta cuối thế kỷ 19, người Tây ban nha, tiêu biểu cho thể loại nhạc lăng mạn của thời kỳ này. Ông để lại rất nhiều bài độc tấu nổi tiếng, được yêu thích cho đến ngày nay.

Pavana là một điệu vũ cung đ́nh của Âu châu thế kỷ 16. Chậm răi và nhịp nhàng. Sau này điệu vũ không c̣n dùng nữa, nhưng nhiều bản nhạc được sáng tác theo nhịp điệu này, trong đó có bản Pavana nổi tiếng của Tarrega.

 

 


 

trang phạm ngọc lân

 

art2all.net