Tăng Bảo Thiều

 

 

NẮNG CHIỀU

 

Nhạc L Trọng Nguyễn

Tiếng ht Tăng Bảo Thiều

 

Xin nhấn vo tựa đề hoặc hnh minh họa để nghe nhạc

 

 

 

Qua bến nước xưa l hoa về chiều
Lạnh lng mềm đưa trong nắng lưa thưa
Khi đến cuối thn chn bước khng hồn
Nhớ sao l nhớ bng người ngy thơ

Anh nhớ trước đy dng em gầy gầy
Dịu dng nhn anh đi mắt long lanh
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm
M em mầu ng tc thề nhẹ vương

Nay anh về qua sn nắng
chạnh nhớ cu thề tim ti t
chẳng biết by giờ
người em gi duyn gh về đu

Nay anh về nương du a
giọng ht cu h thi hết đưa
hnh bng yu kiều
kề hoa tm biết đu m tm

Anh nhớ xt xa dưới tre la ng
Gợn buồn nhn anh em ni em ni: "Mến anh!"
My lướt thướt tri khi nắng vương đồi
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng tri...

 

 

 

 

 

 

art2all.net