thảo nguyn

 

BAN M CHÌU

 

Nhạc : Thảo Nguyn

Thơ : Tr̀n Mai Ngn

Ha m : Tr̀n Nhàn

Tiếng ht : Qúc Duy

Video: Phú Đoàn

 

 


Chiều nay i... chiều nay
Ban M buồn quạnh vắng
Gi đưa l vng bay... l vng bay...
Chn bước như l say

Đường Ban M vắng người
Ti cn đu mi cười
Hoa trắng xo tm tư... xo tm tư
Ta mất nhau rồi ư ?

Chiều nay i...chiều nay
Dấu xưa chừng đ phai
Buồn đếm những bước di... những bước di
Đu cn ai... cn ai

Hoa c ph Ban M
Thơm em mi hương cũ
Thoang thoảng xa v gần... xa v gần
Tan phai ma i n!

C bao giờ trở lại
D Xun hay Thu, Đng
Ngy Hạ sao bo ging... sao bo ging
Tnh ơi... tnh c khng?

Sng Ban M, 22-3-2018
Trần Mai Ngn

 

 ~~oOo~~

 

 

 

 

trang thảo nguyn

chn trần

art2all.net