thảo nguyn

 

Nếu khng nghe được nhạc, xin bấm vo dưới đy:

 

Về Với Dng Sng Qu Hương

 

Nhạc v lời : Thảo Nguyn

Ha m : V Cng Din

Tiếng ht : Thanh Hoa

 

  

 

Anh ra đi cuối trời

i biệt xa Huế rồi

Xa dng Hương lững lờ

Dng sng tri, nhẹ tri mi trong tim ci

 

Rồi theo my cuối trời

Ngược xui bao nẻo đời

Thấy mnh mang nghĩa tnh

Xt xa thn phận mnh

Cng chạnh lng thương Huế mnh nhiều hơn

 

Ai gh miền thy dương

Xin m ấp dng Hương

Cho thỏa bấy niềm thương

Cn đ tnh sng Hương

Cn m i dng đ

Cn vọng mi giọng h

 

Nhờ nhắn dm Trường Tiền

Hỏi mấy nhịp cầu hiền

Cn t o trắng trinh nguyn

Cn vnh nn l nghing nghing

Vui mười hai nhịp cho ai đi khng kịp m về m ...

 

Mai đy anh sẽ về

Thăm bờ xưa bến mộng

Bn dng Hương gi lộng

Thoảng giọng h ngơ ngẩn nh trăng thanh

 

Đ xưa neo bến chờ

Cầu thương sng nối nhịp

Dẫu anh qua kh kịp

Vẫn xin lun vẹn thề

Về với dng sng qu hương

 

 

 

CD Nhặt l sn trường

trang thảo nguyn

chn trần

art2all.net