thảo nguyn

 

Nếu khng nghe được nhạc, xin bấm vo dưới đy:

XIN MAU VỀ VỚI HUẾ

 

Nhạc : Thảo Nguyn

Thơ : Hong L

Ha m : V Cng Din

Tiếng ht : Quốc Duy

                          

 

 

  

 

Người ơi xin về mau người ơi

Dng Hương Giang lặng lờ nghe gi buốt

Đường phượng bay xao xuyến ngng bước ai về

My Ngự Bnh mnh mang dng sầu tm Huế

Mưa Nội thnh rưng rưng khc trời lửa hạ

Ma vui sao vội sớm chia xa

Người ơi xin về mau người ơi

Biền biệt xa Huế mun trng vời vợi

Hồn chơi vơi thẩn thờ ngập trời luyến nhớ

Sau khăn san ai giấu kn giọt sầu

Giọt thương giọt nhớ giọt mong giọt chờ

L Lợi xưa hun ht di bng mt

H hẹn no vương vấn mấy nhịp Trường tiền

Vĩ Dạ chờ cng mai vng xao xuyến

Suối tc huyền quyện my thướt tha

Mi ngng tin xa chờ bng ai về

 

Về mau xin về mau với Huế

C em theo cng

Xin mau về với Huế

Tnh thắm mi ngọt ngo

Hương sắc mi rạt ro

Mnh sẽ hết nao nao

 

 

CD Nhặt l sn trường

trang thảo nguyn

chn trần

art2all.net