thảo nguyn

 

Những ngy sắp xa

 

Nhạc : Thảo Nguyn

Thơ : Quế Hương Hong Thị

Ha m : Vĩnh L

Tiếng ht : Quốc Khanh

 

  

 

Những ngy sắp xa

Em thm anh yu rất nhẹ

Như năm đầu, như ngy no

Cn thức sng ngồi viết thư tnh để ngỏ

Những buổi bn ni, bn t bn học

Nhn tay nhau nghe hơi ấm

Nhn tc nhau đ ngửi thấy mi hương

 

Những ngy sắp xa,

Em thm anh yu như ngy em mới lớn

Những dng thơ nhe mực tm

chuyền đến nhau qua sch trao

Một cnh pense hay một nụ mimosa vng

Nhờ hương thầm ni hộ lời yu em

 

Anh yu ơi,

đường di c hạn, ni cao c chừng

nhưng mnh cho nhau mi mi

xin ấp ủ trao dần

Em sợ tnh cạn hết

Một mai xa nhau rồi, xin để dnh thương nhau

 

 

 

CD Nhặt l sn trường

trang thảo nguyn

chn trần

art2all.net