thảo nguyên

 

 

NỬA

 

 

Thơ : Nhă My

Nhạc : Thảo Nguyên

Ḥa âm: Trần Nhàn

Tiếng hát : Thanh Hoa

Trần Nhàn thực hiện Youtube clip

 

 

~~o))((o~~

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net