TrầnKim ThyVy

 

VI TRẦN

 

Thơ: Thanh Tr Cao

Nhạc: Mộng Lan
Ca sĩ : H Thanh

Thực hiện: TrầnKim ThyVy

 

 

 

 

Trang nhạc H Thanh

art2all.net