Tôn Thất Minh

Cần có Adobe Flash Player để nghe được nhạc trên a2a

 

ĐỪNG TƯỞNG

 

Ư thơ : Bùi Giáng (??)

Nhạc : Tôn Thất Minh

Tôn Thất Minh đàn và hát

  

ĐỪNG TƯỞNG

 

Đừng tưởng cứ núi là cao, cứ sông là chảy, cứ ao là tù....
Đừng tưởng cứ dưới là ngu, cứ trên là sáng, cứ tu là hiền....
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên, cứ mong là có, cứ tiền là xong....
Đừng tưởng không nói là câm, không nghe là điếc, không trông là mù....


Nhiều khi lầm tưởng bao điều chẳng hay
Nhiều khi dậy sóng sau ngày b́nh yên

Đừng tưởng sống giữa trăm năm,

Lặng yên được tĩnh, niệm hay được lành


Đừng tưởng cứ uống là say, cứ chân là bước, cứ tay là sờ....
Đừng tưởng có của là hên, giàu sang hết ốm, tham lam hết nghèo
Đừng tưởng cứ gió là mưa, cứ xuân là xanh, cứ vàng là thu
Đừng tưởng cứ mới là tân, cứ thơm là tốt, cứ ân là t́nh


Nhiều khi là thế nhưng chẳng thế đâu
Nhiều khi lời hứa mai một phù vân


Đừng tưởng qua tháng là năm,

Ch́m trong giấc ngủ chẳng may c̣n ǵ

 

 

Ḍng nhạc Tôn Thất Minh SoundCloud

 

art2all.net