Tôn Thất Minh

Cần có Adobe Flash Player để nghe được nhạc trên a2a

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để xem youtube 

hoặc nhấn vào đây để tải về

 

T̀NH ƠI ... VÔ THƯỜNG

 

Nhạc : Tôn Thất Minh

 Thơ : Phương Trần

Tôn Thất Minh đàn và hát

 
 

Ḍng nhạc Tôn Thất Minh SoundCloud

 

art2all.net