Tùng Nguyên & Áo Vàng

 

KHÚC MƯA NGÂU
 


Nhạc và lời: Tùng Nguyên

Slow waltz / 65


Người đi biền biệt viễn khơi, lắng hương đời lạc hồn tiếng tơ
Dáng nguyệt hờ len lén song thưa, bờ mi lệ miên man giọt nhớ
Ngày vui c̣n say ư thơ, thoáng mây mờ đàn đành lỡ cung
Gió về ngàn cuộn áo tha hương,

sầu cô pḥng ngong ngóng một phương

Con quyên xanh đậu nhánh hoa vàng khẻ hót lời t́nh ca nỉ non
Chim quyên ơi, chuyền bốn phương trời, chuyển đến nổi ḷng
Người cô phụ ch́m trong phím đàn cung thương dang dỡ …
Xưa … bài hát ru t́nh giây vĩ cầm vọng âm sắc vơi
Cơn giông đời lẻ bóng lạnh căm, con nắng hạn thiêu cháy đợi mong
Xót xa mảnh hồn cầm héo hắt … um.. um.. um.. um.. um.. um.. um…

Tuổi xuân nồng nàn luyến thương

nếm chuỗi ngày đoạn trường đắng môi
Trần gian yêu khúc nghê thường

th́ xin một lần ô thước bắt cầu trong tiết mưa ngâu.

Nghe đâu đây vẳng tiếng chim gọi cũng thấy ḷng rộn lên tiếng tơ
Âm giai xưa vổ cánh bay về, vổ cánh bay về
Gợi men nồng chừng như ấm từng mạch tim băng giá …
Say … mộng ước tương phùng nâng chén quỳnh kề môi ngất ngây
Trông tin nhạn xa tắp đường bay, xin ơn đời duyên chắp trời mây
Vẫn miệt mài lời nguyền son sắt … um.. um.. um.. um.. um.. um.. um..

Choàng cơn, mộng vàng biến tan,

khép mi sầu tràn hoen ngấn châu
Trời ngâu, ô thước quên về c̣n lỡ nhịp cầu,

th́ thôi cũng đành chờ tiết mưa sau .
(1978)

 

~~oOo~~

 

KHÚC MƯA NGÂU

Nhạc và lời: Tùng Nguyên

Ḥa âm: Paul Việt

Tiếng hát: Thụy Khanh và Minh Quang

PPS: Áo Vàng

 

 

 

~~oOo~~

KHÚC MƯA NGÂU

Ḥa Tấu: Tung Nguyen Instrumental Music

H́nh ảnh: Áo Vàng

 

 

 

 

art2all.net