Tùng Nguyên & Áo Vàng

 

NGƯỜI RA ĐI

 

Nhạc: Tùng Nguyên

Ḥa âm: Paul Việt

Tiếng hát: Thanh Chi
PPS: Hiền Sĩ

 

 

 


 

art2all.net