Tùng Nguyên & Áo Vàng

 

"Vạt nắng xuân ấm, mạch sống hồi sinh trên những hoài niệm
Bước theo chiều xuân khúc ca yêu đời..."

 

NHẠC KHÚC CHIỀU XUÂN

 

viết ca khúc & ḥa âm Tùng Nguyên
tiếng hát & pps Áo Vàng
mùa xuân Montreal 2019

Tung Nguyen Musical Recording

  


 

art2all.net