Tùng Nguyên & Áo Vàng

 

ANH ĐÀO ( Áo Vàng )

CÁNH HOA ( Áo Vàng )

CHIỀU NGHE TUYẾT RƠI ( Bạch Trà, Quốc Việt)

CHÚT NẮNG TRONG NGÀY ĐÔNG  ( Áo Vàng )

CUỐI TRỜI QUÊN LĂNG ( Áo Vàng )

DÒNG NƯỚC ( Áo Vàng )

DỪNG CÁNH PHIÊU DU ( Tùng Nguyên)

EM VẸN NGUYÊN BÀI THƠ NHỎ BÉ ( Tùng Nguyên )

GỬI GIÓ CHO MÂY NGÀN BAY  ( Đoàn Chuẩn & Từ Linh/ Áo Vàng)

HẠNH PHÚC TRONG MƠ ( Áo Vàng )

HẠNH PHÚC TRONG MƠ ( Phong Thu)

HOÀNG HÔN XÓT XA  ( Áo Vàng )

LÁ THU VÀNG ( Áo Vàng )

LỜI CỦA MƯA ( Thanh Chi)

MƠ BẾN HÀN GIANG ( Thụy Khanh)

MY WAY ( Saxo Tùng Nguyên )

NHẠC KHÚC CHIỀU XUÂN  ( Áo Vàng )

RONG CHƠI CHIỀU MƯA ( Hoàng Quân)

T̀NH KHÚC HEO MAY( Áo Vàng )

VỀ KHƠI T̀NH MỘNG ( Áo Vàng )

 

 

 

art2all.net