Nguyễn Văn Thơ

 

ĐÀ NẴNG - PH́ XƯA ṼN ĐÓ! EM M ?


Nhạc và lời : Nguyễn văn Thơ
Ca sĩ : Mạnh Hùng

 

 

 

art2all.net