Nguyễn Văn Thơ

 

GỞI LẠI TRƯỜNG XƯA

 

Thơ: Trầm Hương Ptt & Nguyên Thương
Nhạc: Nguyễn văn Thơ
Ḥa âm: Phan Thanh Hùng
Ca sĩ: Giáng Hương

 

 

 

 

 

 

art2all.net