Nguyễn Văn Thơ

 

HẸN ṂT MÙA XUN

 

Thơ: Đ̃ thị Minh Giang
Nhạc: Nguyễn văn Thơ
Ha m: Phan Thanh Hùng
Ca sĩ: Giáng Hương

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net