Nguyễn Văn Thơ

 

HƯƠNG TRẦM

 

Thơ: Thuận Ho
Nhạc: Nguyễn văn Thơ
Ha m: Phan Thanh Hng
Ca sĩ: Lệ Tuyền

 

 

 

 

 

art2all.net