Nguyễn Văn Thơ

 

KHÚC MONG CHỜ

 

Thơ: Thuận Hào
Nhạc: Nguyễn Quang Thái
Ḥa âm: Nguyễn văn Thơ
Ca sĩ: Giáng Hương

 

 

 

 

 

 

art2all.net