Nguyễn Văn Thơ

 

LY KHC


Thơ: Thuận Ho
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ

Ha m: Phan Thanh Hng
Trnh by: Ging Hương

 

 

 

 

art2all.net