Nguyễn Văn Thơ

 

TRĂNG CA


Thơ: Thuận Ho
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ

Ha m: Phan Thanh Hng
Trnh by: Hải Yến

 

 

 

 

art2all.net