Nguyễn Văn Thơ

 

VẠN L TNH QU


Thơ: Thuận Ho
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Trần Mỹ Lệ

 

  

art2all.net