Nguyễn Văn Thơ

 

XUN VIỄN PHƯƠNG


Thơ: Đỗ Thị Minh Giang
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ha m: Phan Thanh Hng
Trnh by: Bạch Lan

 

Xin nhấn vo hnh dưới đy để xem youtube

https://www.youtube.com/watch?v=AKMAdVviXzI

 

 

 

 

art2all.net