ĐƯỢC TIN BUỒN

 

https://sites.google.com/site/tonthatthienmemorial/home

 

 

 

Toàn thể gia đ́nh Đặng Ngọc tại U.S.A. và Việt Nam

xin kính chia buồn cùng Chị Tôn Thất Thiện, các cháu và toàn tang quyến .

 

Chúng em chân thành cầu nguyện hương linh Anh được thanh thản văng sanh miền Cực Lạc.

 

 

Thay mặt các em :

 

Đặng Ngọc Ấn,   U.S.A.

Đặng Ngọc Cầu,      VN

 

 

~~oOo~~

 

 

Cám ơn Tôn-Nữ Đông-Hương đă thông báo cho gia đ́nh Đặng Ngọc tin buồn này.

 

 

thân quen

art2all.net