L Phi


 

TIẾNG GỌI VIỆT NAM
 

Mười hai năm lnh, bảy năm t
Hai mươi mốt năm một cuộc bể du
Tnh-Linh, Hoi-Đức, rừng Xun-Phước
Lnh trận, t binh bạc mi đầu.

Biển-Lạc, ni ng, cầu Nn-Thở
Qun đi qut sạch lũ cuồng đin
Ngờ đu chớp mắt tinh cầu vỡ
Quỷ lộng hồn oan dậy bốn miền.

Long-Giao, Suối-Mu t trơ xương
Mn gỡ phanh thy mu đỏ đường
Chiếu rch xc gom vi gi ct
Mồ chn v chủ lạnh khi hương.

Vợ bỏ con thơ theo cn bộ
Đồng tiền đnh đổi cả nhục vinh
Hỡi ơi, canh bạc đời đen đỏ
Mỹ nhn hề...chn rượu tn canh !

Mẹ gi m o trận thương con
Hương lnh cn vương trận Động-Đền
M mắt chờ con...con biền biệt
Con về khc mẹ mộ khng tn.

Long-Hải, Long-Điền phu gnh c
Nặng đi vai gnh cả giang sơn
Đội c, mơ...Nữ-Oa đội đ
V trời thẹn mặt với non sng.

Bao giờ gặp lại cố nhn ơi
Lạc-Tnh, Bnh-Tuy vắng khch mời
La-Gi, V-Đắt, đồi Bảo-Đại
Ru thầm tiếng gọi Việt-Nam ơi !

L phi

 

 

art2all.net