NP phan

 


 

chắc ǵ…

 chắc ǵ trời đă mưa đâu
mà em đă vội che đầu, nghiêng vai
chắc ǵ hoa nở chiều nay
mà ta ngồi đợi bóng dài mái hiên

chắc ǵ có xứ thần tiên
một mùa cổ tích, một miền hư không
chắc ǵ suối sẽ rời sông
gió kia rời bỏ cánh đồng cô đơn

chắc ǵ không nhạt màu son
khi không hoa lá dỗi hờn làm chi
chắc ǵ khi bước chân đi
một mai ta lại được về chốn xưa?

NP phan
 

 

 

art2all.net