Ca Dao

 

 

Chị tôi

  

Xuân bỗng về, mang theo gió.
Gió bỗng nồng nàn, ôm ấp giấc ngủ an.
Sương long lanh, mong manh tà áo biếc.
Ngát màu trời, màu áo cánh yêu thương.

Tâm Thanh Chị ơi!
Tâm thanh tịnh.
Mắt môi cười, hoa khởi gót rong chơi.
Vũ trụ nghiêng, đón đưa bờ vai nhỏ.
Nhẹ cơi trần ai, bay bổng thời.

Ca Dao

Spring 2019
Viết cho Chị với tất cả yêu thương

 

 

 

 

Trang Ca Dao

Chu Trầm Nguyên Minh

art2all.net