Chu Trầm Nguyn Minh


BẢN PHC THẢO CHN DUNG TỪ VŨ


Tc rễ tre Dị [1] xởn
Ba phn chỉ ln trời
gọi cn khn, vũ trụ
by cuộc cờ ra chơi


trn khng cao, nhưng sạch
như tắm gương soi đời
nhố nhăng quanh kiếp sống
tay chắp cả đất trời

ci miệng ni nhi nh
phơi lng cng tri kỷ
thẳng tuột như ngựa h
phi đường di khng nghỉ


khun mặt nhn chung chung
dấu đẹp trai thủa no
giờ đy tuy đ lo
nhưng d cụ chưa hao


duyn nhất l ci miệng
lc mm, lc cười xa
lc vui, chơi hết cỡ
lc hờn, ht thật to


đi mắt mở trn vo
nhn thẳng m khng nhy
thấu suốt con đường di
bảy mươi năm đ sống


bảy mươi năm trống khng
hnh trnh tm chn l
lc bị đ chổng mng
cho đng đời, tn quỉ


c lc bị kẻ th
tặng dao vo thấu ngực
c lc ht trong t
c lc ru Dị ngủ
c lc dziết dzăn chương
c lc buồn ủ rủ
c lc bị dụ khị
chơi một vn cờ đời
chiếu hoi m khng b
cười ngất giữa cuộc chơi


dng khng cao, khng thấp
nhưng mnh dy loại cừ
sức dai, thờ trai trẻ
thuộc vo loại khoẻ như
[khng dại g ta viết
sợ ngươi đập đến nhừ]


nhn tổng thể cn oai
khi đi chn bước gọn
tay đnh nhịp một hai
cuả tay chơi thấm đn


lần sau ta gặp lại
Khng để Dị xin dừng
số dze phải gi sẵn
để nhường đường Dị đi


nhớ như thế tn quỉ
khng được ra oai hm
khng c Dị ngươi đai [2]
cn đu ta gặp mặt


trong ci đời m mịt
cớ chi ta gặp người
thn thương như đ kết
một thủa no xa xi ./


Paris 17-19/5/2013
Chu Trầm Nguyn Minh

 


[1] Nguyễn thị Dị: nh văn, hiền nộị cuả Từ Vũ
[2] die: chết

 

 

art2all.net