Chu Trầm Nguyên Minh

 

 

 

 

 

 

 

CHO TÔI SỐNG MỘT NGÀY
 

Cho tôi sống một ngày
Một ngày không nghe tiếng súng
Một ngày không có trận đánh đẫm nước mắt máu xương
Một ngày không có lưỡi lê đâm ngang xé dọc
Một ngày không có họng súng ngắm nhau lẫy c̣
Một ngày anh em ta không reo ḥ chém giết
Một ngày đồng bào ta có bát cơm đầy
Có nụ cười trên môi trên mắt

Cho tôi sống một ngày
Một ngày không nghe tin chiến trận
Một ngày địch không phơi xác tại chỗ
Và bên ta không thiệt hại trung b́nh
Một ngày không có nước mắt người vợ
Không có tiếng khóc trẻ thơ
Một ngày không có người mẹ tóc bạc phơ
Ôm xác đứa con từ biên cương trở về tuyệt vọng
Một ngày anh em ta nắm tay reo mừng
Với niềm tin và hạnh phúc.

Cho tôi sống một ngày
Một ngày tàu bay không đổ bom xuống Bắc Việt
Không có tiếng nổ phụ
Không có khói bốc cao
Không điêu tàn thảm khóc
Một ngày không xót thương

Cho tôi sống một ngày
Một ngày nh́n ra đường không thấy xe tăng thiết giáp
Không thấy những kẻ lạ-mặt-hồ-đồ
Không thấy ma-cô-đĩ-điếm
Không thấy đàn em xin kẹo dắt mối lành nghề
Không thấy ǵ tất cả
Ngoài thành phố quê hương ta
Với ngàn năm trầm lặng

Cho tôi sống một ngày
Một ngày với nụ cười trên môi đứa em
Một ngày với tiếng quay tơ người chị
Một ngày với nắng với mưa
Một ngày của thủa xa xưa nào đó
Một ngày hoan ca

Cho tôi sống một ngày
Một ngày với đầy đủ ba me anh chị
Một ngày anh em bè bạn vui mừng
Một ngày với em
Một ngày với t́nh yêu thần thánh
Một ngày không c̣n cô đơn

Cho tôi sống một ngày
Một ngày anh em đă nhận diện ra nhau
Một ngày hai miền ôm nhau mừng mừng tủi tủi
Một ngày Việt Nam vinh quang
Cho tôi sống một ngày
Một ngày
Không hận thù bom đạn ./

 

Chu Trầm Nguyên Minh

 

 

art2all.net