Chu Trầm Nguyn Minh

 

 


ĐM CUỐI CNG BN SNG SEINE

Đm cuối cng bn sng Seine
Nhn nước lung linh mun nh đn
Cho d c nu thời gian lại
Cũng gi từ thi sng Seine ơi

Đm cuối cng bn sng Seine
Bỗng dưng lng thấy như yếu mềm
Nuốt tri lưu luyến vo trong mắt
Đếm giọt thương thầm trong bng đm

Đm cuối cng bn sng Seine
Ta chưa ni hết nỗi niềm thương
Cng sng chưa ni lời ly biệt
Sao nỡ để lng ta vấn vương

Đm cuối cng bn sng Seine
Tnh ta vừa chớm cht hơi men
Tần ngần chn bước trong đm lạnh
Ta gọi thầm yu sng Seine ơi

Đm cuối cng bn sng Seine
Hơi ấm tnh yu như chơi vơi
Bng khung quay gt trong mn lệ
Sương đ rơi rơi kn khung trời

Đm cuối cng bn sng Seine
Nghẹn lời chưa ni hết đắm say
Sng Seine ơi, giờ ly biệt
Ta để lng ta lại chốn ny ./

Paris đm14/6/013
Chu Trầm Nguyn Minh

 

 

art2all.net